Sanni Sihvola työskentelee 3-vuotisessa MiMi- nuorisoprojektissa

Kulttuuri A&T Oy:n projektipäällikkö Sanni Sihvola työskentelee Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa nuorisoprojektissa, joka järjestää esitystaiteen työpajoja nuorille. Projektia hallinnoi Omaiset mielenterveystyön tukena Uudenmaan yhdistys ry. Terve Mieli – Mitä Kuuluu? -projektissa nuorten tanssi- ja esitystaiteen työpajoissa taide nähdään itsetuntemusta, sosiaalisia suhteita ja luovia elämäntaitoja vahvistavana toimintana, jolla on kauaskantoisia positiivisia vaikutuksia elämän eri alueilla. Projektikoordinoija tanssitaiteilija Jaana Turusen johdolla suunnittelu aloitettiin keväällä 2012, ja ensimmäiset työpajat käynnistyivät tänä syksynä.

Aikaisemmin Sanni Sihvola vastasi Kulttuuri A&T Oy:n OMAKUVA -projektin pilottihankkeesta 2011-2012.