Voimaa taiteesta –hankkeen OMAKUVA-työpaja Lasipalatsin Luovassa kohtaamispaikassa 25.1.2012

Voimaa taiteesta –hankkeen OMAKUVA-työpaja Lasipalatsin Luovassa kohtaamispaikassa 25.1.2012

Kuka minä olen? Mitä minä tahdon? Mistä minä uneksin?

Yhteisötaide voi olla keino yksilön tai yhteisön identiteetin pohdintaan. Tanssillisten, sanallisten ja kuvallisten harjoitteiden avulla voidaan tukea itseilmaisua ja rohkaista osallistujaa kohtaamaan omat odotuksensa ja toiveensa sekä tulevaisuuden haasteet.

Voimaa taiteesta –hanke kehittää yhteistyössä Kulttuuri A&T Oy:n kanssa OMAKUVA-palvelutuotetta. Pilotin työpajat on toteutettu syksyllä 2011 Helsingissä Kinaporin palvelukeskuksessa eläkeikäisten ryhmässä. Osallistavan OMAKUVA-menetelmän kautta voidaan tarkastella yksilön tai yhteisön identiteettiä monenlaisten kohderyhmien kanssa.

Voimaa taiteesta –hankkeen OMAKUVA-työpaja demonstroi taiteen soveltavien menetelmien käyttöä hyvinvointialalla. Työpajaan voi osallistua Lasipalatsin Luovassa kohtaamispaikassa keskiviikkona 25.1.2012 klo 17-19. Ilmoittautuminen 18.1.2012 mennessä osoitteeseen katri.malte-colliard@uta.fi.

Voimaa taiteesta -hankkeen toteuttavat yhteistyössä Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus ja Laurea AMK:n sosiaalialan koulutusohjelma. Sen päärahoittajana toimii opetus- ja kulttuuriministeriön Luovien alojen yrittäjyyden kansainvälistymisen ja kasvun ESR-kehittämisohjelma. Muita rahoittajia ovat Luova Tampere- kehittämisohjelma, Laurea AMK ja Vantaan kaupunki.

Lisätietoa Omakuva-menetelmästä tämän sivuston Omakuva-projektin sivulta.